سه‌شنبه ۲۸ آبان

مدیریت فروش

 • تهران
 • ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآموزشگاه بازارسازان
شنبه ۲۵ آبان

دوره جامع مدیریت تبلیغات

 • تهران
 • ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه تبلیغات ایده
شنبه ۱۹ بهمن

مبانی مدیریت وتفکر استراتژیک

 • تهران
 • از ۴۹۹,۰۰۰ تومان
آواتارانتشارات امیران
دوشنبه ۱۲ خرداد

آشنایی با مدیریت پروژه

 • آنلاین
 • از ۵۷,۰۰۰ تومان
آواتارشتابدهنده بانا
پنج‌شنبه ۱۲ مهر

دوره MBA مدیریت بازرگانی

 • اصفهان
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتارسازمان مدیریت صنعتی اصفهان
شنبه ۱۰ خرداد

چگونه اضطراب امتحان را مدیریت کنیم؟

 • آنلاین
 • ۴۰,۰۰۰ تومان
آواتاررهیاب
پنج‌شنبه ۱۲ مهر

دوره MBA مدیریت اجرایی

 • اصفهان
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتارسازمان مدیریت صنعتی اصفهان
پنج‌شنبه ۲۹ خرداد

مدیریت ذهن و انگیزه

 • آنلاین
 • از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارشرکت طراح ایده نوتاش
چهارشنبه ۴ تیر

دوره کاربردی مدیریت پروژه PMBOK

 • تهران
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکار و کسب