بی تا بهرامی قصر

بی تا بهرامی قصر

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰
ارتباط با بی تا بهرامی قصر
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۸۹۸۱۶۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بی تا بهرامی قصر

شهرداری منطقه 12 تهران، دانشگاه هنر، بنیاد ملی مد و لباس ایران