سیاوش جعفری

سیاوش جعفری

رویداد‌ها۲۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۲
چهارشنبه ۳۰ خرداد

پنجمین دوره آموزشی هوش هیجانی

 • تهران
 • از ۲۴۰,۰۰۰ تومان
آواتارسیاوش جعفری
پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت

هشتمین دوره اصول و فنون مذاکره موفق

 • تهران
 • از ۱۹۵,۰۰۰ تومان
آواتارسیاوش جعفری
پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت

دوره توانمندسازی مدیران و کارشناسان

 • تهران
 • از ۱۷۰,۰۰۰ تومان
آواتارسیاوش جعفری
پنج‌شنبه ۱۰ اسفند

هفتمین دوره اصول و فنون مذاکره موفق

 • تهران
 • از ۹۵,۰۰۰ تومان
آواتارسیاوش جعفری
پنج‌شنبه ۳ اسفند

ششمین دوره اصول و فنون مذاکره موفق

 • تهران
 • از ۹۵,۰۰۰ تومان
آواتارسیاوش جعفری
پنج‌شنبه ۱۲ بهمن

دوره توانمند سازی مدیران و کارشناسان

 • تهران
 • از ۷۵,۰۰۰ تومان
آواتارسیاوش جعفری
پنج‌شنبه ۲۳ آذر

هفتمین دوره آموزشی تفکر سیستمی

 • تهران
 • از ۳۵,۰۰۰ تومان
آواتارسیاوش جعفری
پنج‌شنبه ۲۷ مهر

چهارمین دوره توانمندسازی مدیران و کارشناسان

 • تهران
 • از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
آواتارسیاوش جعفری
پنج‌شنبه ۹ شهریور

دومین دوره توانمند سازی مدیران و کارشناسان

 • تهران
 • از ۱۳۵,۰۰۰ تومان
آواتارسیاوش جعفری
پنج‌شنبه ۱۹ مرداد

دوره آموزشی تفکر سیستمی

 • تهران
 • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارسیاوش جعفری
ارتباط با سیاوش جعفری
شماره برگزارکننده
۷۰ ۲۸۴ ۲۸۴ -- ۰۹۱۹۸۹۲۳۷۶۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی