مرکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و فنی‌مهندسی پژوهشگران‌موفق‌پویا

مرکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و فنی‌مهندسی پژوهشگران‌موفق‌پویا

رویداد‌ها۱۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۱
ارتباط با مرکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و فنی‌مهندسی پژوهشگران‌موفق‌پویا
شماره برگزارکننده
۰۴۱۳۲۸۰۲۱۹۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و فنی‌مهندسی پژوهشگران‌موفق‌پویا

مرکزمشاوره، خدمات کارآفرینی و فنی مهندسی پژوهشگران موفق پویا

ارائه دهندۀ خدمات مشاوره تخصصی، آموزشی و مجری حرفه‌ای کسب‌وکار برای واحدهای
صنعتی، بازرگانی، کشاورزی، آموزشی و پژوهشی، نمایشگاهی، بانک‌ها، موسسات مالی و غیرمالی