دیجی اسپارک

دیجی اسپارک

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۷
ارتباط با دیجی اسپارک
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۶۰۸۶۹۸۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دیجی اسپارک

پلتفرم آموزش‌های DIY اینترنت اشیا با امبدد سیستم‌ها