کوچینگ ذهن هوشمند

کوچینگ ذهن هوشمند

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۲
ارتباط با کوچینگ ذهن هوشمند
شماره برگزارکننده
۰۹۹۲۱۹۶۱۵۴۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کوچینگ ذهن هوشمند

مجموعه آموزشی ذهن هوشمند (مهندسی فکر)

برگزاری دوره‌های منحصر به فرد آموزشی برای اولین بار

دوره آموزشی بازسازی ذهن هوشمند

دوره تخصصی مهندسی فکر

مهارت‌های آموزش به سبک مهندسی فکر

مهارت‌های یادگیری به سبک مهندسی فکر

مهارت‌های ذهنی و پرورش ذهن به سبک مهندسی فکر

و ...