بومرنگ (شبکه خدمات نوآوری)

بومرنگ (شبکه خدمات نوآوری)

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۹۵
ارتباط با بومرنگ (شبکه خدمات نوآوری)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۴۱۸۵۰۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بومرنگ (شبکه خدمات نوآوری)

شرکت خدمات نوآوری بومرنگ هم آرا کارگزار تبادل فناوری است که با هدف به هم رسانی فناورها و صنایع فعالیت می نماید.