وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
کارسوق داده کاوی و بازیابی اطلاعات
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس

تهران فرمانيه، خيابان شهيد لواساني، جنب برج كوه نور، نبش خيابان فربين پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

موقعیت جغرافیایی رویداد