ایده شو قدرت نرم - علوم انسانی دیجیتال
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۸۳۴
دنبال کننده
۲۰
کل رویدادها

بیشتر از ۳۰ نفر (۶۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

اصفهان اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات، سالن صائب

موقعیت جغرافیایی رویداد