رویداد به پایان رسیده است!
آشنایی با دادرسی مالیاتی | آران و بیدگل در تاریخیکشنبه ۱۱ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آشنایی با دادرسی مالیاتی | آران و بیدگل

شروع:
یک‌شنبه ۱۱ آذر ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۱ آذر ۹۷ ۱۹:۰۰
آشنایی با دادرسی مالیاتی | آران و بیدگل
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر سمینار

آدرس:آران و بیدگل بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل