رویداد به پایان رسیده است!
آشنایی با دادرسی مالیاتی | آران و بیدگل در تاریخ یکشنبه ۱۱ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آشنایی با دادرسی مالیاتی | آران و بیدگل

شروع:
یک‌شنبه ۱۱ آذر ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۱ آذر ۹۷ ۱۹:۰۰
آشنایی با دادرسی مالیاتی | آران و بیدگل
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

پوستر سمینار


آدرس: آران و بیدگل بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل