آشنایی با دادرسی مالیاتی | آران و بیدگل

شروع رویداد
یک‌شنبه ۱۱ آذر ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۱۱ آذر ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادآران و بیدگل
موضوع رویدادمالی / حسابداری
اضافه به تقویم
آشنایی با دادرسی مالیاتی | آران و بیدگل
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۸۱۰۲۲۸۸۸
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر سمینار

آدرس:آران و بیدگل بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل