مشاوره و تعیین طرح مناسب مکالمه انگلیسی از راه دور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
مشاوره و پیش ثبت نام
-
رایگان
برگزار‌کننده:
کوچینگ ذهن هوشمند
۱۷۶۹
دنبال کننده
۱۵
کل رویدادها
۷
رویداد فعال

مجموعه آموزشی ذهن هوشمند (مهندسی فکر) برگزاری دوره‌های منحصر به فرد آموزشی برای اولین بار دوره آموزشی بازسازی ذهن هوشمند دوره تخصصی مهندسی فکر مهارت‌های آموزش به سبک مهندسی فکر مهارت‌های یادگیری به سبک مهندسی فکر مهارت‌های ذهنی و پرورش ذهن به سبک مهندسی فکر و ......