کارگاه آموزشی اقتصاد دانش بنیان و تامین مالی

شروع:
پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۹۸ ۱۲:۳۰
کارگاه آموزشی اقتصاد دانش بنیان و تامین مالی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
پذیرش۰۸:۰۰۰۸:۳۰
سرمایه گذاری فرشتگان کسب و کار و خطر پذیر۰۸:۳۰۱۰:۱۵
پرسش و پاسخ۱۰:۱۵۱۰:۳۰
استراحت و پذیرایی۱۰:۳۰۱۰:۴۵
تامین مالی از طریق بازار سرمایه و دارایی فکری ۱۰:۴۵۱۲:۱۵
پرسش و پاسخ۱۲:۱۵۱۲:۳۰

آدرس:کرمان مرکز نوآوری سلامت