وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
چهارمین رویداد کارآفرینی لنداستارز
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۰۷
دنبال کننده
۳۸
کل رویدادها

لندیما، فضای کار اشتراکی شهر کرمان است که در بهمن ماه 96 با حمایت شرکت فناوری پدیدار شروع به کار نمود....

آدرس

کرمان چهارراه شفا، بلوار فارابی، سالن کنفرانس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان

موقعیت جغرافیایی رویداد