دوره عالی تخصصی توسعه تجارت با « قطر» (مجازی)
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۹۲
دنبال کننده
۹
کل رویدادها

دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران...

بیشتر از ۳۰ نفر (۸۴%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.