رقابت رصدگران جایزه مصطفی (ص)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ثبت نام ورود به رقابت
-
رایگان
۹۳
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آدرس

تهران تئاتر شهر، خانه اندیشه‌ورزان

موقعیت جغرافیایی رویداد