سینما روانشناسی : جری مگوایر

شروع:
پنج‌شنبه ۱۸ دی ۹۳ ۱۷:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۷ دی ۹۳ ۰۰:۰۰
سینما روانشناسی : جری مگوایر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشترعنوان فیلم : جری مگوایر


تحلیلگران : محمد مهدی کهربی

 تاریخ : پنج‌شنبه 11 دی

ساعت : 17 الی 20

هزینه : 20 هزار تومان (25 درصد تخفیف برای عزیزانی که از طریق سایت بلیط را تهیه میکنند در نظر گرفته ایم)


نحوه اجرا:

۱- پخش فیلم

۲- پانزده دقیقه تنفس

3- تحلیل فیلم

 -----------------------------------------------------------

در هنگام تماشای یک فیلم چندین رویکرد را می توانیم اتخاذ کنیم و این مسئله تنها به انتخابِ ما بستگی دارد که کدامین رویکرد را در نظر داشته باشیم.

1- تماشای یک فیلم تنها برای سرگرمی .در این رویکرد تنها به مسائلِ سطحی و ظاهری یک فیلم توجه می شود و نه بیشتر. کسی که چنین رویکردی را برای تماشایِ فیلم اتخاد می کند مایل است تا به واسطۀ مشاهدۀ فیلم از شدت و فشارِ تنش و هیجان ها و اندیشه های ناخوشایند رهایی یاید.

2- تماشای یک فیلم در حالی که به ابزار و سلاحِ تحلیل و نقد مجهز هستیم و سعی در آنالیزِ موشکافانۀ لایه های ظاهری و باطنیِ فیلم.گویی در این روش ما با شمشیرِ لوگوس میل داریم تا لایه های عمیقِ داستان و روایت را از هم باز کنیم تا بتوانیم به درون مایه های عمیقِ فیلم دسترسی پیدا کنیم.این رویکرد اگر چه بسیار موردِ توجه تحلیلگران واقع شده است ولی ماهیتیِ کاملاً آنیموسی و مردانه دارد.

3- یک رویکردِ اروس گونه ،آنیمایی تر یا زنانه تری در ارتباط با تماشایِ فیلم وجود دارد که به جای نفوذ در لایه های ظاهری و یا عمیق تر فیلم و جستجو و کنکاو و کوشش های نماد شناسانه و سمبل شناسانه ،اجازه می دهیم تا فیلم در ما نفوذ کند!. اجازه می دهیم که از فیلم تاثیر بپذیریم .و بعد با توجه به نوع و جنسِ هیجاناتِ خودمان در طولِ فیلم می توانیم به لایه های عمیقی در ناخودآگاه پی ببریم.و چنانچه در این سفر از همراهیِ یک مشاور و کارشناس بهرهمند باشیم تا حدِ زیادی این سفرِ درونی می تواند سرآغازِ یک تحولِ درونیِ شفا بخش نیز باشد. این رویکرد رویکردی نوین است که به نامِ فیلم درمانی و فیلم تراپی بسیار موردِ توجه روان درمانگرانِ مدرن واقع شده است.

در هنگامِ تماشایِ یک فیلم و یا پس از اتمامِ فیلم انسان با هیجاناتِ مثبت و یا منفی رو به رو می شود.روان درمانگر با دقتِ هر چه تمام تر به این حالاتِ هیجانی در مراجع توجه می کند.این هیجانات اغلب به صورتِ احساساتی همچون خنده، گریه ،خشم و یا شادی و خرسندی بروز پیدا می کند.به واسطۀ ابراز و آشکار شدنِ این احساساتِ پنهان، آدمی با یک تخلیۀ هیجانی رو برو می شود.در حقیقت تمامِ آن عناصر خفته و احساساتِ پنهانی که تا پیش از این به صورتِ انرژی های روانی در ناخودآگاهِ فرد انباشته شده بود به واسطۀ تماشای فیلم به سطحِ آگاهِ روانِ فرد سرازیر می شود.

آدمی با تاثیر پذیرفتن از فیلم با نوعی از کاتارسیس یا تخلیۀ هیجانی رو برو می شود ودر پی آن می تواند به آرامش و تعادلِ بیشتری در روانش برسد.آدمی برای طی کردنِ مسیرِ زندگی اش با قهرمانانِ فیلم همذات پنداری می کند ، از آنها الهام می گیرد و می تواند با پروازی آزادانه بر بالهای خیال با قهرمانانِ فیلم همراه شود تا جایی که از زنجیر های واقعیت آزاد می شود و می تواند امکاناتِ بیشتر و ساحتی نو و جدید را در مقابلش تجسم کند . گاهی می توان با تلفیقی از رویکرد های بالا به تحلیلی مناسب برای فیلم ها دسترسی پیدا کرد. همانگونه که قصه ها و افسانه ها ریشه در ناخودآگاهِ جمعی دارند و بر خواسته از روانِ جمعی هستند داستان ها و روایت هایِ نو و فیلم ها نیز می توانند بر روانِ جمعیِ توده های مردم تاثیر گذار باشد .در میزانِ قدرتِ فیلم ها همین کافی ست که بگوییم این ابزارِ معجزه گر این توانایی را دارد که دلبستگی ها و خواسته های ما را متحول کند و یا حتی طرح واره های شناختی تودۀ عزیمی از انسانها را تحتِ تاثیر قرار دهد.


آدرس:تهران تهران، خیابان شریعتی، ابتدای خیابان دستگردی (ظفر)، روبروی آزمایشگاه فارابی، پلاک ۶، طبقه ۴ تلفن : 22253280