بررسی آخرین تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده | ساوه

شروع:
چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان: ساوه
بررسی آخرین تغییرات  قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده | ساوه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر سمینار

آدرس:ساوه بلوار شهید فهمیده، آموزشکده سماء