رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه تجربه کاربری از چشم‌انداز علوم شناختی در تاریخپنج‌شنبه ۹ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه تجربه کاربری از چشم‌انداز علوم شناختی

شروع:
چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۹ اسفند ۹۷ ۱۲:۰۰
کارگاه تجربه کاربری از چشم‌انداز علوم شناختی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز