رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه تجربه کاربری از چشم‌انداز علوم شناختی در تاریخ پنج‌شنبه ۹ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۸ اسفند ساعت ۱۴:۰۰

کارگاه تجربه کاربری از چشم‌انداز علوم شناختی

  • رایگان
  • تهران
  • تکنولوژی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: چهارشنبه ۸ اسفند ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: پنج‌شنبه ۹ اسفند ساعت ۱۲:۰۰

آدرس: تهران دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز